Merlu austral a la plancha

Merlu austral a la plancha